Logo

PLA D’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA DEL BAIX EMPORDÀ

El Consell Comarcal del Baix Empordà va impulsar l’any passat 2017 el Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà que segueix vigent aquest any i al qual us animem a participar! L’objectiu del projecte és posar en valor la comarca com a destinació turística accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà. Els destinataris d’aquest projecte són, en primer lloc, tots aquells espais públics i privats que formen part de l’oferta turística del Baix Empordà i que volen millorar la seva accessibilitat turística, com són: oficines de turisme, espais naturals, recursos culturals, empreses d’allotjament, restaurants, empreses de turisme actiu, etc. Els destinataris finals són turistes, visitants i totes aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat (física o motriu, sensorial o intel·lectual), mobilitat reduïda o necessitats especials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

 • Conèixer els nivells d’accessibilitat turística que té el conjunt de l’oferta turística del Baix Empordà.
 • Sensibilitzar i conscienciar el sector públic i privat sobre la importància de considerar l’accessibilitat en la planificació i gestió turística.
 • Diagnosi de la comarca per conèixer el grau d’accessibilitat turística amb el qual es compta al Baix Empordà, tant de l’oferta turística, com dels mateixos municipis i del conjunt de la destinació. S’utilitzarà el programari PROA com a eina de gestió per a la recollida de dades de la diagnosi. Entra i omple el formulari, podràs veure al moment com és d’accessible la teva empresa o recurs turístic.
 • Facilitar l’accés a la utilització i gaudiment dels serveis turístics a un sector de la població caracteritzat per la seva condició de desestacionalització (el 80 % de les persones amb discapacitat no tenen responsabilitats laborals).
 • Promoure l’adequació de l’oferta i serveis turístics oferts per les empreses turístiques del Baix Empordà a les necessitats d’un col·lectiu en expansió continuada.
 • Formar el sector turístic i els gestors de les destinacions en l’atenció a aquest col·lectiu i en la gestió de l’accessibilitat com a factor intrínsec a la qualitat turística.

Anima’t i participa!!! Registra’t i omple l’enquesta!

COM ET POT BENEFICIAR PROMOURE UNA OFERTA ACCESSIBLE? AQUÍ ET DEIXEM ALGUNES DADES I AFIRMACIONS:

 • Hi ha aproximadament 3,5 milions de persones amb discapacitat a Espanya, 50 milions a Europa i més de 500 milions al món.
 • Segons una auditoria realitzada per la Comissió Europea l’any 1993, d’aquests 50 milions, 36 milions constituiran el mercat potencial europeu. És a dir, 1 de cada 10 persones europees es podria considerar com un potencial turista discapacitat.
 • Segons les estimacions de l’ONU, l’any 2050 aproximadament el 21 % de la població mundial tindrà més de 60 anys. Aquest fet suposarà que 2.000 milions de persones hauran superat els 60 anys per aquestes dates i, com sabem, l’envelliment està associat a la discapacitat.
 • La incentivació de l’ocupació professional i les millores en la qualitat de vida d’aquest segment de mercat fan que el turisme esdevingui una activitat fonamental en la seva vida.
 • Aquest col·lectiu presenta tendències en el seu consum turístic que poden millorar la competitivitat d’una destinació o empresa turística: realització de viatges durant tot l’any, que contribueix a disminuir la pronunciada estacionalitat de l’activitat turística.
 • Hi ha la necessitat de tenir informació relativa a l’accessibilitat als equipaments i serveis turístics ja que en moltes ocasions, si existeix, és escassa i poc objectiva.
El turisme per a tothom és, no només una responsabilitat social, sinó també una oportunitat de negoci i un avantatge competitiu per als productes i serveis de turisme que s’ofereixen a la comarca.

Logo
Logo
Logo
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals